Dan's Gibberish

Refresh page to get new passwords and poem


Poem

Prey bum poj wip mef car
Triod neosaov zon ked quiuc
Car, shoxeuw heilouz nuc
Triod viaw sic cuis wep zuiv poj
Shoxeuw nuol, viaw wep taub!
Zaev car wep ruob bud seiq
Heilouz shoxeuw viaw nioc
Heilouz shoxeuw viaw nioc
Ver quiuc veyev car nuol bud bum
Viaw, taub seiq zaev daw nuc mef
Xaxiop fir ziel poad neosaov vej zon
Triod neosaov zon ked quiuc
Triod fobiuw zon shoxeuw seiq zuiv daw
Raec zon taub wop ked
Raec cuis heilouz viaw zon
Triod viaw sic cuis wep zuiv poj
Xaxiop fir ziel poad neosaov vej zon
Heilouz ver mef car vej ver?
Heilouz shoxeuw viaw nioc
Heilouz ver mef car vej ver?
Triod fobiuw zon shoxeuw seiq zuiv daw
Triod neosaov zon ked quiuc
Triod viaw sic cuis wep zuiv poj
Ver quiuc veyev car nuol bud bum


Passwords

21 consonants and 27 combinations (unevenly weighted)

  1. Leoy70-Rael
  2. Rael16!Zuiv
  3. Zaev!54Bud
  4. Viaw?46Car
  5. Heilouz?60Poj